Brief van Dibo en Akui

Home / Bronnen / Brief van Dibo en Akui    |    Terug
Brief van Dibo en Akui
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Geachte Heer B., Met ongeduld wachten wij, dat de twee konijnen worden gehaald. Nadat de koop gesloten is, hebben wij nadien niets meer gehoord. Mogelijk zijn er bezwaren gerezen, welke wij niet kennen en die de koop ongedaan hebben gemaakt. Wij zouden dat ten zeerste betreuren, daar het hoog tijd wordt, dat deze dieren ruimere huisvesting krijgen. Het beste is echter, dat de dieren bij elkaar blijven, maar dan in een ruim hok, waar zij beschermd kunnen worden tegen de zoozeer gevreesde en vaak doodelijke muggenplaag. U hebt zelf kunnen constateeren, hoe het verblijf bij den tegenwoordigen konijnenhouder niet bepaald rooskleurig is en wij zouden het gaarne zien, dat hierin spoedig verbetering kwam. De toestand is zoo, dat langer verblijf van die twee raskonijnen bij die niet-raskonijnen gevaarlijk kan worden, daar deze laatsten vijandelijke grillen gaan vertoonen. Dus geachte Heer, wij hopen, dat de transactie spoedig doorgaat. Gaarne zouden wij bijtijds willen weten, hoe de konijnen vervoerd moeten worden en in welke verpakking. (De tegenwoordige houder weet van dit schrijven niets af, ofschoon het hem bekend is, dat zij bij hem worden weggehaald). Verder vele hartelijke groeten van uw dierenvrienden Dibo en Akui

Tijdens de bezetting gebruikte het verzet codetaal voor onderlinge communicatie. Dit briefje, dat over het verplaatsen van onderduikers gaat, is daarvan een voorbeeld. Wie de afzenders Dibo en Akui zijn, is niet bekend. De geadresseerde Heer B staat mogelijk voor burgemeester De Boer van Obdam.

Datering: 1944 / 1945
Collectie: 0973 Stede en heerlijkheid Obdam, later gemeente Obdam
Nummer: 895
Westfries Archief

Voor wie meer wil weten over de geschiedenis van Westfriesland.

Heb je een opmerking over deze bron of idee├źn voor een nieuwe bron of onderwerp?
Laat het ons weten via info@westfriesarchief.nl.
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Westfriesland

Brief van Dibo en Akui

Tijdvak: Tijd van Wereldoorlogen (1900-1950)


Omschrijving

Tijdens de bezetting gebruikte het verzet codetaal voor onderlinge communicatie. Dit briefje, dat over het verplaatsen van onderduikers gaat, is daarvan een voorbeeld. Wie de afzenders Dibo en Akui zijn, is niet bekend. De geadresseerde Heer B staat mogelijk voor burgemeester De Boer van Obdam.

Datering: 1944 / 1945
Collectie: 0973 Stede en heerlijkheid Obdam, later gemeente Obdam
Nummer: 895

Westfries Archief

Voor wie meer wil weten over de geschiedenis van Westfriesland.

Trefwoorden

communicatiemiddelen
onderduiken
verzet
Obdam